Klesarska radionica

"KEBO"


Dubrava b.b. 22000 Šibenik
Tel./Fax ++ 385 22 330-400
Tel./Fax ++ 385 22 334-773
kebo@si.htnet.hr

Novo!

"Pjeskarenje"

graviranje slova na licu mjesta


"Fotograb"


Izrada slika za spomenike crtane na kamenu kao i izrada slika na porculanu

Grobnice

Jedna od glavnih djelatnosti klesarske radionice "KEBO" je izrada nadgrobnih spomenika, oblaganje grobnica kao i njihovo uređenje dekorativnim elementima.Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"


© 2004. - 2022. Klesarska radionica "KEBO" - Izrada web stranica: PRO WEB - Šibenik